Missie


Onze visie

Mens

Houdt rekening met zijn natuurlijke, 

gemaakte stadse omgeving

 

Planeet

Het kost een boom ca. 3 generaties om tot wasdom te komen.

 

Waarden

Goed rentmeesterschap maakt de oogst van bomen rendabel voor toekomstige generaties


Statement 1

Sociale "Fee of Return"

 

Statement 2

Regionale economie bevordert de kracht van aanwezige en nieuwe ondernemingen

Statement 3

Circulair (kringloop) gebruik van bomen bevordert:

Lokale productie

CO2 opname en vastlegging

Fijnstof regulatie

Leefbaarheid

Shelter (beschutting) voor mens en dier

Behoud van groene omgeving