Welkom op onze Nieuws en BLOG PaGina


11-10-2019

In de Duin- en Bollenstreek Gemeenten Lisse, Hillegom, Teylingen, Noordwijkerhout, De Zilk, Vogelenzang, Noordwijk, Katwijk, Rijnsburg, etc. groeien duizenden bomen. Om diverse redenen worden deze bomen regelmatig geoogst.  Het zware stamhout van deze bomen verdwijnt nog regelmatig als brandhout of biomassa uit de regio en komt elders in Nederland of buurland tot zijn eindbestemming. Bollenstreekhout Coöperatie is opgericht om dit stamhout te bewaren. Wij verwerken de stammen in onze Groene Zagerij in Noordwijkerhout aan plaathout, drogen het en laten er in de regio diverse producten van maken. Onder andere tafels of tafelbladen.     

Een schitterende tafel voor uw vergader- of ontvangstruimte, of gewoon als leestafel, Ideaal voor laptops (gleuf voor snoeren aanwezig). Een topstuk gemaakt van Meta Sequoia, afkomstig uit de Gemeente Sassenheim, (essenlaan) afmeting ca. 4 meter x 1 meter. Bladdikte ca. 12 cm. Een waar pronkstuk  


 

 

2 april 2019

Een mooie opkomst, ruim 40 personen, bezochten het Symposium. Met een inhoudelijk voorwoord van Bart Siemerink, Directeur van De Stichting Keukenhof Lisse over het Landgoed, het belangrijke Rentmeesterschap aangaande de nalatenschap van de Graaf van Leynden. Nieuwe activiteiten in de Essen hakhout bossen rondom het Kasteel en de Bloementuin. Jaren heeft dit onderhoud stilgestaan, inmiddels wordt de zeven jaarlijkse hakcyclus in volle glorie hersteld. Bollenstreekhout is een van de afnemers. Aangehaald werd zware Beuken zitbank in het kantoorgebouw,  geproduceerd door een juist gestarte meubelmaker/ZZPér. En gemaakt uit een van de Beuken die op het Landgoed plat moest vanwege ziekte. Verder haalde de heer Siemerink de nog aan te leveren grote aanzittafel (ca. 6 meter bij ca. 100 cm) aan. Hiervoor zijn 3 (te) grote metasequoia's door de Keukenhof Bloementuin aangeleverd.

 

De introductie van de heer Van der Zwet (wethouder Gemeente Lisse) stemde Bollenstreekhout tot tevredenheid, met name omdat er vervolg gesprekken komen over het Bomenbeleid in de Gemeente Lisse met de  daarmee samenhangende (hout)oogst.  Bollenstreekhout spreekt van het uitvoeren van een consistent bomenbeleid over generaties heen om zo de "kringloop" economie voor hout een kans te geven. De Wethouder sprak dat de kosten in de hand moeten worden gehouden en dat het begrip "Circulaire Economie" nog niet bij een gemiddelde burger is geland. Kortom er is zowel voor de Gemeente als voor Bollenstreekhout werk aan de winkel  om een "Kringloop Oogst" (houtoogst is circulair) goed over de buhne te brengen.

 

Bollenstreekhout, Ted Wiegman stelde aan de Wethouder nog een netelige  vraag... Van wie zijn de bomen eigenlijk?  Een antwoord hierop liet op zich wachten. doch het antwoord wordt omschreven in de Slot verklaring, die de deelnemers zullen ontvangen.

 

De beide presentaties van de Heer Ries de Jongh en Heer Leo Goudzwaard over aanplant, gebruik en nut van soorten nodigt Bollenstreekhout uit om hier verder over na te denken. Een goede productlijn voor zowel vers hout (luchtgedroogd) als droogkamer gedroogd wordt noodzakelijk geacht. Begin met kleine productlijnen, en kwalitatief goed producten.

 

 De presentatie van Erik lammerts Van Bueren wekte verbazing in de zaal.

Enerzijds door de enorme CO2 uitstoot die op wereldschaal plaatsvindt. Vele grafieken en rapporten onderschrijven deze uitstoot. Anderzijds zullen wij met heraanplant van niet voldoende in staat zijn deze uitstoot te compenseren. Echter niets doen is geen optie, dat versnelt alleen maar het wereldwijde proces van opwarming.  Bollenstreekhout wil de ontvangen bomen deze een 2de leven geven, zodat de CO2 opslag in de stam behouden blijft, en uitstoot met jaren wordt uitgesteld. Wij doen dit door van de boomstammen handzame  producten voor belangstellenden te maken.

 

Bollenstreekhout haalde tijdens zijn presentatie aan, dat wij werken zonder winstoogmerk en dat de meeste producten worden gemaakt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een knelpunt is dat wij onvoldoende vrijwilligers hebben, die onze houtproducten kunnen/willen maken. Hierdoor moet wij uitbesteden aan meer professionele partijen. Echter een belangrijke doelstelling van Bollenstreekhout is juist de maatschappelijk /sociale factor (gemeente, instellingen, etc.) betrekken bij de activiteiten die wij ontplooien. Het geoogste hout schenken wij, onder aftrek van een kosten fee,  en in de vorm van halffabricaat of eindproduct terug aan de consument in de regio.  

 

De verschillende barrières die wij in de kringloop economie tegenkomen, zijn niet alleen uniek voor ons initiatief. Andere initiatieven als Stadshout Amsterdam, Stadsplank Amsterdam, Stads Zwolle en Cirkelhout Den Bosch, etc. die al wat langer bestaan kampen eveneens met opschaling van activiteiten en of producties. 

 

Zie in ieder geval onze website, waar tal van producten op staan die u al kunt bestellen. Tafels, Banken, Stoelen, buitenmeubilair, etc. zijn direct te bestllen. Nu in ontwikkeling: de "bollenplank" en "designlamp". Leuk als relatie geschenk of cadeau. Onze serie nestkasten is vrijwel verkocht, alleen hebben wij de mussenkasten nog op voorraad. Bijenhotels en/of insectenhotels  gaan op bestelling.  

 

27 maart 2019

Vandaag hebben wij weer een leuk project opgeleverd, 5 lunchtafels en 1 grote stamtafel, gemaakt van grenen geveldelen van een gesloopt monumentaal pand, zijn terug op de plek van herkomst. In het Atrium van het nieuwe pas geopende  B&B van Kees en Marieke van Kampen uit Hillegom. Dit jaar dingen zij mee naar Duurzaamheidsprijs 2019 van de Bollenstreek.  Mooi deze samenwerking. 

 

23 maart 2019

Helaas is op de laatste markt in Lisse Onderwaterhallen, onze computertas gestolen. Hierdoor zijn enkele adressen en bestellingen die wij van consumenten hebben ontvangen niet meer traceerbaar. Dit gaat om 3 bijenhotels en 2 grotere vogelhuizen. Alsook om 2 tuinstoelen. Hopelijk melden de opdrachtgevers zich, zodat wij alsnog de producten kunnen afleveren. 

    

 

12-02-2019

 

Barrières en Kansen met lokaal geoogste bomen.

 

Op 29 maart 2019 houdt Bollenstreekhout Coöperatie U.A.  in het Koetshuis van Landgoed Kasteel Keukenhof te Lisse een inspirerend Symposium over de "circulaire economie" van geoogste (boom)stammen, welke afkomstig zijn uit de Duin- en Bollenstreek regio.

Experts geven uitleg over de regionaal in de Bollen- en Duinstreek aanwezige "Grondstof" voor allerhande houten producten.  Tijdens het Symposium komen diverse knelpunten uit het productieproces naar voren, waarvoor Bollenstreekhout  denkt een oplossing te hebben gevonden.  Diverse experts geven hun visie, o.a. over CO2 opslag/balans van Bollnestreekhout, de bruikbaarheid van diverse boomsoorten voor meubel of constructiehout, Na diverse presentaties nemen de experts zitting in een panel om vragen te beantwoorden van gemeentelijke beleidsmedewerkers, hoveniers of meubelmakers.    

 

Het Symposium is bestemd voor beleidsmedewerkers van Gemeenten en/of inkopers van Instellingen, projectmanagers en middenkader. En voor bedrijven in de Groensector (bomen).  Verder voor Meubelbedrijven, Interieurbedrijven, ZZP Houtbewerkers. Of voor Designers of Architecten die willen werken met lokaal verkregen hout. 

 

Dit verhelderende Symposium over de circulaire economie, geldt ook nadrukkelijk voor landgoedeigenaren. Experts geven hun visie en delen kennis over geoogste bomen in Stadse of Dorpse omgeving en buitengebieden. 

 

Wij hopen anderen te inspireren om net als de Bollenstreekhout Coöperatie ook stappen te zetten richting slim, circulair ondernemen.

 

Andere aanwezige Circulair werkende bedrijven delen hun kennis en ervaring over een verrassende soort economie die materialen, grondstoffen en producten hergebruikt. Experts laten zien dat circulair ondernemen niet alleen noodzakelijk is, maar ook enorm kansrijk. 

 

Meld u aan via de pagina "contactformulier" van deze website...… 

 

Zie verder ons berichten archief:  

29-11-2018

Op 19 Januari 2019 is het de Midwinter Zaagmanifestatie in onze "Groene Zagerij", bij Nobelhout aan de Delfweg 36b in Noordwijkerhout. Naast  koffie, muziek, glühwein is er houtkerven, houtsnijwerken en worden er PP presentaties gehouden over het verwerken en gebruik van lokaal geoogst hout. De stammen zijn afkomstig uit de omliggende Gemeenten. Er worden diverse producten tentoongesteld, welke u ook kunt kopen. Variërend van tafels, tuinstoelen, vogelhuisjes, bijenhotels, gevelbekleding, plantenbakken, boomschijven, snijplanken, parkbanken, boomspiegels, etc. tot compostbakken aan toe. U bent van harte welkom.  Ook showen wij de "artisanale" flower-power plantenbakken die bestemd zijn voor landgoed Keukenhof. 

 

30-10-2018

Noteer alvast in uw nieuwe agenda. Op 15 Januari 2019 organiseert Bollenstreekhout in het Koetshuis op Landgoed Keukenhof van 12.30 tot 17.00 uur een Symposium over het benutten van lokaal geoogste Dorpse en Stadse bomen. Experts geven uitleg over de regionaal in de Bollen- en Duinstreek aanwezige "Grondstof" voor allerhande houten producten.  Tijdens het Symposium komen diverse knelpunten uit het productieproces naar voren, waarvoor Bollenstreekhout  denkt een oplossing te hebben gevonden.  Diverse experts geven hun visie, o.a. over CO2 opslag/balans van Bollnestreekhout, de bruikbaarheid van diverse boomsoorten voor meubel of constructiehout, Na diverse presentaties nemen de experts zitting in een panel om vragen te beantwoorden van gemeentelijke beleidsmedewerkers, hoveniers of meubelmakers.    

 

28-09-2018 

Afgelopen maand zijn wij een leuk project opgestart. Op de Kievit, een  ecologische groente kweker/leverancier in Katwijk en winnaar van de Duurzaamheidsprijs Bollen- en Duinstreek, hebben wij het hout mogen leveren voor de twee schuren. De schaaldelen, houtsoort Metasequoia, zijn afkomstig uit de Gemeente Teijlingen. Op de "Groene Zagerij" in Noordwijkerhout hebben wij de bomen verwerkt  tot planken.

De bouw is in volle gang en wordt eerdaags afgerond. Scholieren uit de omgeving hebben meegewerkt om de schuren te monteren. Zie de foto bij de speciale projecten.

 

17-09-2018

Onlangs is de Bollenstreekhout Coöperatie U.A. een feit geworden. Negen bedrijven hebben elkaar gevonden in de oprichting van een Coöperatie zonder winstoogmerk.  In onze doelstellingen, verwoord en vastgelegd in de Statuten, komen de 3 P"s nadrukkelijk tot hun recht. People (Mens), Planet (aarde) en Prosperity (Waarde) zijn voor Bollenstreekhout gemeen goed. 

Wij werken met mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt, wij zorgen voor een positieve CO2 balans (meer opslaan dan uitstoten) en geven bomen terug voor nieuwe aanplant. Onze producten vinden afzet door de gehele duin- en Bollenstreek.  Wij werken samen met diverse Gemeenten uit deze regio.

 

30-07-2018

Bollenstreekhout op Landgoed Keukenhof

Op zondag 8 september van 10.00 uur tot 17.00 uur zijn wij present op de Monumentendag van landgoed Keukenhof. Bij het Natuur-. Milieu- en Educatiecentrum (NME),  vertoont houtdraaier Nico Groen en hout carver Ed Keizer hun kunde en techniek. Het "monumentale" hout is afkomstig van het Landgoed. 

 

21-06-2018

Mussenkasten Actie

Actie       : Drie nestkasten halen, twee betalen. 

Looptijd :  Tot 15-07-2018

Bestel nu alvast uw Mussenkast en vraag even naar het speciale aanbod via het contactformulier van onze website.  De Mussenkast zijn gemaakt van hout dat afkomstig is van de Antoniuslaan in Sassenheim. En geproduceerd door Repair Cafe Sassenheim In samenwerking met de Gemeente Teijlingen helpen wij de mussen en bieden wij deze kasten tegen een goede prijs aan. De huismus wordt sterk bedreigd.  Plaats deze kasten onder de uitstekende dakgoot. of op andere beschutte plek.  

 

21-06-2018 

De Bollenstreekhout Coöperatie (Afgekort BSHC)  gaat binnenkort van start. Begin juli houden wij onze oprichtingsvergadering. Vier leden hebben zich inmiddels aangemeld: Nobel Hout, Symaco Advies, Hoek Hoveniers, Sporto Aannemingsbedrijf. Het voorlopig Bestuur zal worden gevormd door Wiegman van Symaco, Paul van Nobelen Nobelhout en Gerard Boon .  

 

15-05-2018

Oriëntatie op de Coöperatie Bollenstreekhout. 

Voor onze (toekomstige leden) hebben wij een Oriëntatie bijeenkomst in de Proeverij in Lisse gehouden.  

Wij hebben onze doelen van de Coöperatie uiteengezet en geven inzicht in onze activiteiten en faciliteiten.

Inmiddels hebben zich 5 Leden aangemeld: Hoveniers, Meubelbedrijven of  Organisaties die belang hechten aan het hergebruik van boomstammen als grondstof voor houtproducten.   

 

01-04-18 Heeft u ons iets te melden?

Gebruik dan het contact-formulier.   

 

15-04-18 Duurzaamheidsprijs Bollenstreek

Bollenstreekhout is onlangs genomineerd finalist om zo in aanmerking te komen voor deze bokaal. Deze prijs wordt op 10-10-2018 uitgereikt aan een bedrijf of organisatie, die duurzaamheid het beste volledig nastreeft. Daarbij staan de mens, het milieu en continuïteit op een duurzame manier centraal. Bollenstreekhout hanteert een waarde(verdien-)model dat is gebaseerd op de drie pijlers waarop de definitie "duurzaamheid" is gestoeld. De stam van een geoogste boom zien wij als circulaire grondstof en daarmee als zeer waardevol. Daarom dient deze niet direct te worden opgestookt. Getransformeerd gaat de stam als houtproduct nog vele jaren mee.  

 

08-12-17 Nieuwe Partner voor Bollenstreekhout

Na Molen De Salamander Leischendam, Molen de Heemsterboom Leiden,  Nobel Hout Noordwijkerhout en het Repair Cafe Houtafdeling Sassenheim en Visie "R'" werken wij nu ook samen met Hoek Hoveniers uit Voorhout (Teijlingen).  Elk bedrijf heeft zo zijn eigen positie in de circulaire keten van houtverwerking.

 

BLOG berichten


BLOG berichten

 

29-11-2018

Op 19 Januari is het de Midwinter Zaagmanifestatie in "De Groene Zagerij",

bij Nobelhout aan de Delfweg 36b in Noordwijkerhout. Naast  koffie, muziek, glühwein is er houtkerven en worden er PP presentaties gehouden over het verwerken en gebruik van lokaal geoogst hout. De stammen zijn afkomstig uit de omliggende Gemeenten. Er worden diverse producten tentoongesteld, welke u ook kunt kopen. Variërend van tafels, tuinstoelen, vogelhuisjes, bijenhotels, gevelbekleding, plantenbakken, boomschijven, snijplanken, parkbanken, boomspiegels, etc. tot compostbakken aan toe. U bent van harte welkom.  Ook showen wij de "artisanale" flower-power plantenbakken die bestemd zijn voor landgoed Keukenhof. 

 

30-10-2018

Noteer alvast in uw nieuwe agenda. Op 15 Januari 2019 organiseert Bollenstreekhout in het Koetshuis op Landgoed Keukenhof van 12.30 tot 17.00 uur een Symposium over het benutten van lokaal geoogste Dorpse en Stadse bomen. Experts geven uitleg over de regionaal in de Bollen- en Duinstreek aanwezige "Grondstof" voor allerhande houten producten.  Tijdens het Symposium komen diverse knelpunten uit het productieproces naar voren, waarvoor Bollenstreekhout  denkt een oplossing te hebben gevonden.  Diverse experts geven hun visie, o.a. over CO2 opslag/balans van Bollnestreekhout, de bruikbaarheid van diverse boomsoorten voor meubel of constructiehout, Na diverse presentaties nemen de experts zitting in een panel om vragen te beantwoorden van gemeentelijke beleidsmedewerkers, hoveniers of meubelmakers.    

 

28-09-2018 

Afgelopen maand zijn wij een leuk project opgestart. Op de Kievit, een  ecologische groente kweker/leverancier in Katwijk en winnaar van de Duurzaamheidsprijs Bollen- en Duinstreek, hebben wij het hout mogen leveren voor de twee schuren. De schaaldelen, houtsoort Metasequoia, zijn afkomstig uit de Gemeente Teijlingen. Op de "Groene Zagerij" in Noordwijkerhout hebben wij de bomen verwerkt  tot planken.

De bouw is in volle gang en wordt eerdaags afgerond. Scholieren uit de omgeving hebben meegewerkt om de schuren te monteren. Zie de foto bij de speciale projecten.

 

17-09-2018

Onlangs is de Bollenstreekhout Coöperatie U.A. een feit geworden. Negen bedrijven hebben elkaar gevonden in de oprichting van een Coöperatie zonder winstoogmerk.  In onze doelstellingen, verwoord en vastgelegd in de Statuten, komen de 3 P"s nadrukkelijk tot hun recht. People (Mens), Planet (aarde) en Prosperity (Waarde) zijn voor Bollenstreekhout gemeen goed. 

Wij werken met mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt, wij zorgen voor een positieve CO2 balans (meer opslaan dan uitstoten) en geven bomen terug voor nieuwe aanplant. Onze producten vinden afzet door de gehele duin- en Bollenstreek.  Wij werken samen met diverse Gemeenten uit deze regio.

 

30-07-2018

Bollenstreekhout op Landgoed Keukenhof

Op zondag 8 september van 10.00 uur tot 17.00 uur zijn wij present op de Monumentendag van landgoed Keukenhof. Bij het Natuur-. Milieu- en Educatiecentrum (NME),  vertoont houtdraaier Nico Groen en hout carver Ed Keizer hun kunde en techniek. Het "monumentale" hout is afkomstig van het Landgoed. 

 

21-06-2018

Mussenkasten Actie

Actie       : Drie nestkasten halen, twee betalen. 

Looptijd :  Tot 15-07-2018

Bestel nu alvast uw Mussenkast en vraag even naar het speciale aanbod via het contactformulier van onze website.  De Mussenkast zijn gemaakt van hout dat afkomstig is van de Antoniuslaan in Sassenheim. En geproduceerd door Repair Cafe Sassenheim In samenwerking met de Gemeente Teijlingen helpen wij de mussen en bieden wij deze kasten tegen een goede prijs aan. De huismus wordt sterk bedreigd.  Plaats deze kasten onder de uitstekende dakgoot. of op andere beschutte plek.  

 

21-06-2018 

De Bollenstreekhout Coöperatie (Afgekort BSHC)  gaat binnenkort van start. Begin juli houden wij onze oprichtingsvergadering. Vier leden hebben zich inmiddels aangemeld: Nobel Hout, Symaco Advies, Hoek Hoveniers, Sporto Aannemingsbedrijf. Het voorlopig Bestuur zal worden gevormd door Wiegman van Symaco, Paul van Nobelen Nobelhout en Gerard Boon .  

 

15-05-2018

Oriëntatie op de Coöperatie Bollenstreekhout. 

Voor onze (toekomstige leden) hebben wij een Oriëntatie bijeenkomst in de Proeverij in Lisse gehouden.  

Wij hebben onze doelen van de Coöperatie uiteengezet en geven inzicht in onze activiteiten en faciliteiten.

Inmiddels hebben zich 5 Leden aangemeld: Hoveniers, Meubelbedrijven of  Organisaties die belang hechten aan het hergebruik van boomstammen als grondstof voor houtproducten.   

 

01-04-18 Heeft u ons iets te melden?

Gebruik dan het contact-formulier.   

 

15-04-18 Duurzaamheidsprijs Bollenstreek

Bollenstreekhout is onlangs genomineerd finalist om zo in aanmerking te komen voor deze bokaal. Deze prijs wordt op 10-10-2018 uitgereikt aan een bedrijf of organisatie, die duurzaamheid het beste volledig nastreeft. Daarbij staan de mens, het milieu en continuïteit op een duurzame manier centraal. Bollenstreekhout hanteert een waarde(verdien-)model dat is gebaseerd op de drie pijlers waarop de definitie "duurzaamheid" is gestoeld. De stam van een geoogste boom zien wij als circulaire grondstof en daarmee als zeer waardevol. Daarom dient deze niet direct te worden opgestookt. Getransformeerd gaat de stam als houtproduct nog vele jaren mee.  

 

08-12-17 Nieuwe Partner voor Bollenstreekhout

Na Molen De Salamander Leischendam, Molen de Heemsterboom Leiden,  Nobel Hout Noordwijkerhout en het Repair Cafe Houtafdeling Sassenheim en Visie "R'" werken wij nu ook samen met Hoek Hoveniers uit Voorhout (Teijlingen).  Elk bedrijf heeft zo zijn eigen positie in de circulaire keten van houtverwerking.

 


Hoek Hoveniers

08-12-2017

Gaat zorgen voor de tijdelijke opslag van MetaSequioa's en Platanen.

Zodat de stammen na het zagen aan planken het verder kan indrogen.

Nieuwe Oogst

06-12-2017

Van 11 tot 15 december worden er ruim 50 stammen geoogst, Platanen en MetaSequioa's aan de Platanenlaan en Essenlaan in Sassenheim. Een uniek en spectaculair schouwspel. 

Dorpse bomen worden geoogst (let op: niet gekapt!) t.b.v. hergebruik. Voor

a. Houtproducten

b. Brandhout

c. Biomassa 

Midwinterzagen op    27-01-18 N'wijkerhout

Noteer alvast in uw agenda. Op zaterdag 27 januari 2018 organiseren wij samen en bij Nobelhout een  zaagmanifestatie aan de Delfweg in Noordwijkerhout.

Onder het genot van Warme Glühwein, Chocolade, Muziek en Zang.

Wij laten zien hoe de Plataanstammen  op een mobiele zaag worden herzaagd aan planken. Voor uw producten.